เนื่องด้วยการขยายตัวของฐานลูกค้าทำให้ บริษัท โค้ดเกียร์ จำกัด มีความต้องการขยายทีมงานจำนวนมาก ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. Android Programmer

Responsibility
• พัฒนาโปรแกรมตามโครงการณ์ที่ได้รับมอบหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
• ประสานงานระหว่าง กราฟฟิกดีไซด์ โปรเจคโค เพื่อให้ได้งานที่ดีและถูกต้องตรงตามลูกค้าต้องการ
• รวบรวมความคิด ร่วมกับ กราฟฟิกดีไซด์ เซล เพื่อคิดงานไปเสนอให้แก่ลูกค้า
• ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น

Qualification
• จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมบน Android
• มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม และสามารถส่งผลงานตัวอย่างให้ดูพร้อมใบสมัครได้
• ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์การพัฒนาเกม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Web Programmer

Responsibility
• พัฒนาหน้าเวปไซด์ด้วย HTML CSS Javascript ได้อย่างถูกต้อง
• ประสานงานระหว่าง กราฟฟิกดีไซด์ โปรเจคโค เพื่อให้ได้งานที่ดีและถูกต้องตรงตามลูกค้าต้องการ
• รวบรวมความคิด ร่วมกับ กราฟฟิกดีไซด์ เซล เพื่อคิดงานไปเสนอให้แก่ลูกค้า
• ตรวจสอบความถูกต้องของงาน ที่ได้พัฒนาขึ้น

Qualification
• จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการพัฒนาเวปไซด์ด้วย HTML CSS Javascript
• มีประสบการณ์การพัฒนาเวปไซด์ และสามารถส่งผลงานตัวอย่างให้ดูพร้อมใบสมัครได้
• ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน แต่หากมีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่ [email protected] [email protected]มูลเพิ่มเติมที่ คุณเชษฐ์ 085-115-3030

Your are viewing this site using an old browser. this may display the site incorrectly.